Ga naar de inhoud
Deze website is een initiatief van de Stichting Citymarketing Regio Amersfoort. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bescherming van gegevens
De informatie van de partners met wie wij digitaal samenwerken, is beschermd en voldoet aan de regels van de AVG. Het samenwerken doen wij op afgeschermde uitwissel- en samenwerkingssites.

Stichting Citymarketing Amersfoort heeft privacy hoog in het vaandel staan. Via deze privacyverklaring willen wij je hier nader over informeren. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Waarom verwerken wij je gegevens?
WijAmersfoort.nl kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. In het geval dat WijAmersfoort.nl je gegevens nodig heeft, worden deze zorgvuldig bewaard.

Hoe komen wij aan je gegevens?
Wanneer gegevens van je nodig zijn, vragen wij je toestemming voor het verkrijgen en gebruiken van je gegevens. Deze website verzamelt jouw gegevens alleen op het moment dat jij hier zelf toestemming voor geeft, bijvoorbeeld voor (mogelijke) nieuwsbrieven, enquêtes of (prijs)vragen. 

Kinderen
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkom je dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder je toestemming.

Wat zijn je rechten?
Je kunt een beroep doen op de volgende Privacyrechten.

Recht op inzage in gegevens
Je kunt ons vragen om inzage in je persoonsgegevens. Je kunt zonder het geven van een reden je persoonsgegevens inzien of een afschrift (kopie) ontvangen. Op die manier moet voor jou duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie wij de gegevens eventueel delen of hebben gedeeld. Je kunt alleen gegevens over jezelf opvragen, niet over anderen. Dit kan alleen als je kunt aantonen dat je gegevens namens iemand opvraagt en/of daarvoor toestemming hebt verkregen.

Recht van aanpassen, aanvullen, beperken, meenemen of verwijderen van de gegevens
Staan in je dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op jouw verzoek je dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kun je nog wel je eigen verklaring in het dossier laten opnemen. Verder kunnen wij in sommige gevallen je gegevens (bijvoorbeeld behandelgegevens) afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien.

Intrekken van je toestemming
Als je aan ons toestemming hebt verleend om je persoonsgegevens te mogen verwerken, kun je deze toestemming ook weer intrekken. Je doet dit op dezelfde wijze als waarop je toestemming hebt verleend.

Bezwaar tegen verwerking gegevens
Je kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Je kunt ons dan vragen om je persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd. Je moet in zo’n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor je kan hebben.

Hoe doe je dit?
Als je een beroep wilt doen op 1 of meerdere van je Privacyrechten, geldt het volgende:

Je kunt met het formulier Recht van betrokkenen (AVG) je verzoek indienen.
Dien je verzoek online in. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je zelf een beroep doen op je Privacyrechten. Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan kun je samen met je gezaghebbende ouders een beroep doen op je Privacyrechten.

Geheimhouding persoonsgegevens Basisregistratie Personen (BRP)
Je kunt voor persoonsgegevens die in de BRP zijn opgenomen, geheimhouding aanvragen. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkom je dat bijvoorbeeld niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen of kerkgenootschappen je gegevens zonder je toestemming krijgen.

Je kunt geheimhouding op verschillende manieren aanvragen. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet de aanvraag gedaan worden door een ouder of verzorger.

Wil je de geheimhouding opheffen? Dit gaat op dezelfde manier als aanvragen.

Bezwaar en beroep
Wanneer wij je verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, leggen we altijd uit waarom dit zo is. Je hebt recht op de vastlegging hiervan in een beschikking. Hiertegen kun je bezwaar aantekenen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking staat hoe je dit kunt doen. Lees meer over het maken van bezwaar en/of beroep.

Klacht indienen
Ben je niet tevreden over ons handelen bij het omgaan met je privacy of het verwerken van je persoonsgegevens? Of vind je dat je persoonsgegeven ten onrechte zijn verwerkt? Dan kun je een klacht indienen bij de gemeente.

Wanneer wij er samen niet uitkomen, kun je naar de rechter gaan. Hierover lees je meer in de afhandeling van je klacht. Daarnaast kun je altijd een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je van mening bent dat je in je rechten bent geschonden. Hierover lees je meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(link is extern), bij ‘Klacht over gebruik persoonsgegevens’.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op het apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website is je toestemming op elk moment te wijzigen of in te trekken.

Als je vragen over je toestemming hebt, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Heb je vragen over privacy? Neem contact met ons op:
Stichting Citymarketing Regio Amersfoort
E-mail: [email protected]

Voor algemene informatie over privacy kijk je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (link is extern).